Testis Kanseri

Testis Kanseri

Testis kanseri 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanserdir. Nadiren küçük çocuklarda ya da 60 yaş üzeri erkeklerde de görülebilir. Uygun aşamada yakalanması ve uygun tedavi uygulanması koşulu ile tam olarak tedavi edilebilen bir kanserdir. Bu yönü ile diğer kanser hastalıklarına da örnek teşkil ettiği söylenebilir.

Testis kanserleri iki ana gruba ayrılır. Bunlar seminom ve seminom dışı olanlardır. Her iki grubun tedavilerinde bazı farklılıklar söz konusudur. Seminom dışı olanların da kendi içinde alt grupları vardır. Testis kanserlerinin bir kısmı bazı maddeler üretir ve biz bu maddeleri kanda saptayabiliriz. Bu maddeler alfafateoprotein (AFP), human chorionic gonodotropin beta alt üniti (BHCG) ve laktat dehidrogenaz (LDH) dir. BHCG kadınlarda gebelik testi için kullanılan bir madde olup medyada erkeklere gebelik testi yapıldı tarzında yanıltıcı haberlere de kaynak teşkil edebilmektedir. Bu maddeler hem testis kanseri tanısında hem de tedaviye yanıtın izlenmesinde çok değerli bilgiler sağlar.

Başlıca belirtisi testiste kitle veya ağrıdır. Ancak hastaların metastazlara bağlı semptomlarla başvurması nadir değildir. Karında kitle veya akciğer metastazların bağlı nefes darlığı bazı durumlarda ilk başvuru yakınması olabilmektedir.

İlk tanıda testisin ameliyat ile alınması gerekir. Doku tanısı sonrası bilgisayarlı tomografi ile hastalığın yayılımı değerlendirilir. İlerlemiş hastalıkta kemoterapi çok etkilidir.

Prof. Dr. Cemil Uygur
Üroloji Uzmanı

İlgili yazılar

Etiketler

Yazıyı Paylaş