Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatının avantajları nelerdir?

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatının avantajları nelerdir?
Prostat kanseri erkeklerde en sık rastlanan kanser türüdür. Bir çok erkekte prostat kanserinden tamamen kurtulmanın yolu cerrahi tedavi yöntemidir. Prostat kanserinin cerrahi tedavisi için 3 yaklaşım söz konusudur. Bunlar açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahidir.

Prostat kanserinin cerrahi tedavisinde 3 önemli nokta vardır. Bunlar kanser kontrolü, idrar kontrolü ve ereksiyon kontrolüdür. Prostat kanserinin cerrahi tedavisinde robotik cerrahi, diğer yöntemlere göre daha büyük başarı gösterir.
Kanser kontrolüne bakıldığında robotik cerrahi, açık ve laparoskopik cerrahi yönteminden daha iyi sonuç vermektedir. İdrar kontrolünde ise laparoskopik ve açık cerrahiye kıyasla robotik cerrahi ile tedavi edilen hastalarda idrar kontrolü daha erken zamanda ve yüksek oranda sağlanır. Prostatın iki yanından penise giden sinirler vardır ve bu sinirler ereksiyonda görev alırlar. Robotik cerrahi yöntemi ile bu sinirlerin korunması diğer 2 yönteme kıyasla daha etkili olarak sağlanmaktadır.
Robotik cerrahi avantajları
- Ameliyat kesilerinin küçük olması ve büyük kesilerin olmaması
- Ağrı hissinin daha az olması
- Kanamanın daha az olması
- Kan nakli ihtiyacının azalması
- Dış ortam ile temasın az olmasından dolayı, enfeksiyon kapma riskinin düşmesi
- Günlük yaşantıya çok kısa sürede dönülmesi
- Kozmetik olması