Robotik cerrahi hangi ürolojik ameliyatlarda kullanılabilir?

Robotik cerrahi hangi ürolojik ameliyatlarda kullanılabilir?
Robotik cerrahinin en sık kullanıldığı alan ürolojik cerrahi gelişimidir. Böbrek üstü bezinin ameliyatlarında, böbrek tümörlerinde böbreğin tamamının alınması veya tümörlü kısmın temizlenmesinde, böbrekten idrar torbasına idrar taşıyan kanalın değişik ameliyatlarında, idrar torbası kanserinde idrar torbasının alınmasında ve bağırsaktan yeni mesane yapılmasında robotik cerrahi yöntemi kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra robotik cerrahinin en sık kullanıldığı alan prostat kanseridir. Prostat kanserinde prostatın alınması ve idrar torbası ile idrar kanalının birbirine bağlanması anlamını taşıyan radikal prostatektomi ameliyatı robotik cerrahinin en sık kullanıldığı alanı teşkil eder.
Robotik cerrahi avantajları
- Ameliyat kesilerinin küçük olması ve büyük kesilerin olmaması
- Ağrı hissinin daha az olması
- Kanamanın daha az olması
- Kan nakli ihtiyacının azalması
- Dış ortam ile temasın az olmasından dolayı, enfeksiyon kapma riskinin düşmesi
- Günlük yaşantıya çok kısa sürede dönülmesi
- Kozmetik olması