Prostat Kanseri

prostat-kanseriPROSTAT KANSERİ

Prostat kanseri prostat bezindeki hücrelerden köken alan ve kontrolsüz büyüme ve yayılma özelliği olan kötü huylu bir tümördür. Genellikle yavaş büyür ve yavaş yayılır. Uzun yıllar prostat bezi içinde sınırlı kalabilir. Bu süre içerisinde hiç belirti vermeyebilir. Ancak bütün prostat kanserleri aynı değildir. Bazıları daha saldırgan olabilir. Saldırgan prostat kanserleri bireyin yaşam beklentisini ciddi olarak kısaltabilirler. Prostat kanserinin saldırganlığı “Gleason skoru” denilen bir ölçek ile belirlenir. Bu ölçek prostat biopsi örneklerini mikroskop ile değerlendiren deneyimli patoloji uzmanlarınca hesaplanır.

PROSTAT KANSERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. Kanserden ölüm sıralamasında ise akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alır. Amerika birleşik devletlerinde her yıl yaklaşık 250 000 erkekte prostat tanısı konmakta ve yaklaşık 30 000 erkek prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Prostat kanserlerinin % 65’inden fazlası 65 yaşından daha genç erkeklerde yakalanır. Yaşla birlikte tanı oranı artar. Her 6 erkekten birinde yaşam süresince prostat kanseri gelişmektedir.  Yaşam boyu prostat kanserinden ölme riski ise % 2.8 dir. Bu rakamlar prostat kanserinin neden önemli olduğu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Prostat kanseri genellikle biyolojik olarak 30 – 35 yaşlarında gelişmeye başlamakta ve ancak 40 lı yaşlarda saptanabilir boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle 40 yaşından itibaren erkeklerin prostat kanseri araştırma sürecine katılmaları önerilmektedir.

PROSTAT KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

 Erken aşamalarda prostat genellikle hiç bir belirti vermez. Aslında, prostat kanseri sıklıkla kanda bakılan “prostat spesifik antijen (PSA)” testinin yüksek bulunması yada prostaT muaynesinde bir nodül bulunması sayesinde saptanmaktadır.

İlerlemiş olgularda nadiren prostat irileşebilir ve üretrayı sıkıştırarak idrar yapmayı zorlaştırabilir. İdrarda yanma ve kan görülebilir. Tümör büyümeye devam ederken üretrayı tamamen tıkayarak idrar torbasının boşalmasını tamamen engelleyebilir. Bu durumda dolu ancak boşaltılamayan idrar torbası ağrıya neden olabilir. Ancak bu belirtilerin hiç birisi prostat kabserine özgü değildir. BPH da aynı belirtilere neden olabilir.

İleri evrelerde prostat kanseri çevre dokulara ya da bölgesel lenf bezelerine yayılabilir. Kanser kan yolu ile  uzak organlara da yayılabilir. Kanserin yayılmasına bağlı halsizlik, bitkinlik ve kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Prostat kanseri kan yolun ile sıklıkla öncelikle omurga olmak üzere kemiklere sıçrar. Kemik ve sırt ağrısı yayılmış prostat kanseri olgularında sık görülen belirtilerdir. Karaciğer ve akciğer sıçrayabileceği diğer organlar arasında yer alır.

Prof. Dr. Cemil Uygur
Üroloji Uzmanı