Prostat Kanseri Tanısı ve Derecelendirilmesi

Toplumda bilinç düzeyinin artması ve Prostat Spesifik Antijen (PSA) tetkikinin yaygın kullanımı prostat kanserlerinin büyük çoğunluğuna (% 85 ten fazlası) erken evrede ve tedavi edilebilir aşamadayken tanı konulmasına olanak sağlamaktadır. Prostat muayenesi anatomik yerleşimi nedeniyle sadece rektal yoldan olasıdır. Bu muayene tarzı ise toplumumuzda kolay benimsenmemekte ve erkekler rektal muayeneden olabildiğince uzak durmaya çalışmaktadırlar. Oysa erken tanı ise prostat kanserinden ölüm oranlarının azalmasına önemli katkı sağlamaktadır. Prostat kanserinde erken tanıya olanak sağlayan en önemli adım ise 40 yaşından sonra düzenli prostat muayenesi ve PSA tetkiki yaptırılmasıdır. Toplumda prostat muayenesi ve PSA tetkiki kontrolü hakkında bilinç düzeyinin arttırılması büyük önem taşımaktadır.

Prostat kanseri konulduğunda öncelikle kanserin saldırganlığını gösteren derecesi belirlenmelidir. Kanserin derecesi için en sık Gleason sistemi kullanılır. Burada hücresel farklılaşma ve glandüler yapıdaki bozulma esas alınarak  hastalığa 1 ile 5 arasında bir numara verilir. Kanser dokusu içinde en yağın derece numara ile ikinci sıklıktaki derece numarası toplanır ve bulunan rakam Gleason Skoru olarak not edilir. Tanımdan anlaşılabileceği üzere Gleason skoru en düşük 2 en yüksek 10 olabilir. Skor ne kadar düşük ise tümör o kadar iyi biyolojik özelliklere sahip demektir. Gleason skoru 8, 9 ve 10 olan kanserler ise  biyolojik olarak en saldırgan kanserlerdir.

Prof. Dr. Cemil Uygur
Üroloji Uzmanı

İlgili yazılar

Etiketler

Yazıyı Paylaş